АЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ :

ЭНЭ БЛОГ УСТГАГДСАН БАЙНА : indian.miniih.comМинийх.ком